LISTA PLANURI DE AFACERI SELECTATE

”STRICT ANTREPRENOR-ID 144491”

 

NR.CRT

NUME PRENUME

STATUS

1

NISTOR BOGDAN

ADMIS

2

CĂLIN ODĂ MILOS

ADMIS

3

CRĂIȚĂ CLAUDIU

ADMIS

4

DANIEL IONEL BOGDĂNESCU

ADMIS

5

DIANA DENIS MIHAIL

ADMIS

6

DUMITRIU PATRICIA

ADMIS

7

FLORIN ODĂ MILOS

ADMIS

8

IDRIZI TEUTA LIRIA

ADMIS

9

MOCANU DAN IULIAN

ADMIS

10

GAGA VALENTIN DARIUS

ADMIS

11

ȘTEFAN NELU

ADMIS

12

TATIANA BELECCI

ADMIS

ANUNT DE SELECȚIE PARTENERI ÎN REGIUNEA SUD MUNTENIA

THINK Development & Consultancy SRL anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor pentru încheierea unui parteneriat în regiunea Sud Muntenia, în vederea elaborării şi depunerii unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 -2020, Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri", Obiectivul Specific 1.1 - Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunea Sud Muntenia, Obiectivul Specific 1.2 - Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunea Sud Muntenia.

ANUNT DE SELECTIE PARTENERI ÎN REGIUNEA CENTRU

THINK Development & Consultancy SRL anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor pentru încheierea unui parteneriat în regiunea Sud Muntenia, în vederea elaborării şi depunerii unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 -2020, Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri", Obiectivul Specific 1.1 - Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunea CENTRU, Obiectivul Specific 1.2 - Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunea CENTRU.