Despre program:

Programul este împărțit în 7 module:

1.
Realizarea studiului de fezabilitate

2.
Elaborarea planului de afaceri

3.
Gestionarea afacerii

4.
Elaborarea proiectului social al afacerii

5.
Gestionarea activităţii sociale

6.
Promovarea antreprenorialului social

7.
Reprezentarea organizaţiei în relaţiile externe

Cui ne adresăm?

Antreprenori / potențiali antreprenori care dețin o firmă/ angajați din toate domeniile, fără pregătire specială în domeniul economiei sociale, din regiunea Vest (județele: Timis, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara)

Scopul acestui curs este acela de a prezenta felul in care afacerile sociale pot coexista cu cele traditionale, în scopul de a reduce sărăcia și a îmbunătăți viețile locuitorilor planetei.

La sfârșitul cursului, participanții vor obține diploma de absolvire curs “Antreprenor in Economia Sociala” cod COR 112032, acreditată și recunoscută de Ministerul Educației Nationale, prin intermediul Autorității Naționale pentru Calificări

Profesor

Cine te va indruma

Alex Anghel

Alexandru ANGHEL

Antreprenoriatul social se referă la:

  • Abordări sustenabile, inovative şi practice aplicate în beneficiul societăţii în general, cu accent pe cei care sunt marginalizaţi şi săraci;
  • Un termen care semnifică o abordare unică a problemelor economice şi sociale, o abordare transversală mai multor sectoare şi discipline.
  • Fundamentarea în anumite procese şi valori care sunt comune fiecărui antreprenor social, indiferent dacă domeniul său de specialitate este educaţia, sănătatea, reforma socială, dreptul muncii, mediul, dezvoltarea economică, agricultura etc. sau dacă organizaţiile create sunt entităţi profit sau nonprofit.

Competente:

Principalele competențe dobândite de către cursanți în urma participării la acest program de formare sunt:

info

Formularea viziunii și misiunii afacerii sociale

info

Gândirea strategică;

info

Capacitatea de a gestiona afacerea socială;

info

Capacitatea de a elabora un plan de afaceri;

info

Capacitatea de poziționare și promovare în mediul de afaceri și identificarea unor căi de acțiune

Te poți înscrie
la acest curs aici

Documente necesare pentru înscriere

Document Descarca Incarca
Maxim 2Mb (pdf/doc/docx)
1 Formular înregistrare
2 Copie CI/BI/pasaport valabil – de unde să reiasă faptul că domiciliul/ reședință se află într-unul din județele regiunii vizate - copie conform cu originalul;
3 Certificat de casatorie ( in cazul in care numele de pe actul de studii difera de CI)
4 Copie dupa diploma ultimei scoli absolvite
5 Adeverinta eliberata de intreprinderea angajatoare in care sunt mentionate cel putin urmatoarele:
  • persoana este incadrata cu CIM (norma intreaga/partiala)
  • locul de munca este ocupat in Regiunea de dezvoltare Vest
  • persoana ocupa o pozitie in departamentul de resurse umane cu precizarea postului ocupat conform organigramei/schemei de organizare a intreprinderii
  • persoana isi desfoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu unul dintre domeniile de specializre inteligenta conform SNCDI.
6 Copie dupa certificatul de nastere
7 Consimțământului privind utilizarea datelor cu caracter personal

Atentie! Va rugam incarcati toate cele 8 documente din tabel!


Descarca cursul aici