Despre program:

Programul este împărțit în 5 module:

1.
Management strategic si lumea managerului general

Descriere

2.
Micro si macro-economie manageriala
Descriere

3.
Management financiar

Descriere

4.
Marketing management

Descriere

5.
Managementul
resurselor umane

Descriere

Fiecare modul se desfășoară pe parcursul a 3 zile, în week-end, după următorul program:

Vineri: 18:00 – 21:00
Sambata: 10:00 – 18:00
Duminica: 10:00 – 16:00

După ce parcurgi toate cele 5 module ale workshop-ului si susții testarea finală vei un primi certificat de participare din partea Bucharest Business School din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Profesori

Cine te va indruma

Dorel Paraschiv

prof. univ. dr.

Modulul 1.
Management strategic si lumea managerului general

Dl. Prof. Univ. Dr. Dorel Paraschiv este absolvent al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, consultant Strategie și Management al Schimbarii pentru diverse companii din Europa Centrală și de Est. Din anul 2012 este Prorector al Academiei de Studii Economice din Bucuresti si Director Economic MBA ASE INDE 2004-2008. Este profesor asociat în diferite universitati, în ani diferiti: World Bank Institute, Washigton, USA, WU Viena, Austria, CNAM Paris, France, ESFAM Sofia, Bulgaria.

Gabriel Staicu

conf. univ. dr.

Modulul 2.
Micro si macroeconomie manageriala

Dr. Gabriel Staicu is an Associate Professor of Economics, member of the Department of Economics and Economic Policies, The Bucharest University of Economic Studies. He is currently teaching Managerial Economics to MBAs and Executive MBAs. Throughout his academic career, Gabriel’s research is focused on growth & development, competitive markets, pricing strategies and institutional environment that shapes entrepreneurial behavior. Being convinced of the importance of moving from theory to practice, he has set up his own company more than six years ago. Gabriel is also business consultant in mergers, acquisitions and cost & pricing strategies. His research on growth & development economics, institutional economics, and economic education has resulted in more than 30 publications in books, scientific journals and international conference volumes.

Adriana Dutescu

prof. univ. dr.

Modulul 3.
Management financiar

Adriana DUTESCU, Professor PhD., RCA, RCTA, member of the Accounting Department, within Bucharest University of Economic Studies, Faculty of Accounting and Information Systems. Professor Dutescu has more than 23 years of academic experience, both as researcher and lecturer, alongside with a strong business experience in corporate reporting, strategic management and financial analysis. Full Professor and PhD Tutor, Professor Dutescu is the author of 14 professional and academic books on accounting topics and the author of several relevant articles and scientific papers upon financial reporting based on IFRS, auditing, financial instruments, performance systems in specific industries etc. She is a chartered financial auditor and a chartered tax advisor, with relevant business experience and expertise. At the international level Professor Dutescu has contributed to the activity of the Federation of European Experts, within the Accounting Working Group, to the European Financial Reporting Advisory Group, as a member of the Supervisory Board and to HERMES (Higher Education and Research in Management of European Universities) Organization, as a founding member. Several invitations as visiting professor at University of Reading, UK, Universite d’Orleans, France, University of Ottawa, Canada, University of Alcala, Spain and Ecole de Management de Strassbourg, France.

Alin Angheluta

conf. univ. dr.

Modulul 4.
Marketing Management

Începând cu 2005 este cadru didactic la Departamentul de Marketing din ASE București - preparator, asistent, lector, conferențiar. A realizat mai multe articole științifice, cărți, prezentări la conferințe internaționale, a participat la mai multe proiecte de cercetare naționale şi internaționale, este membru al câtorva asociații profesionale internaționale în domeniul marketingului.

In 2011 a susținut teza de doctorat în domeniul marketingului, iar în perioada 2014-2015 a efectuat un stagiu de cercetare postdoctorală, care a inclus și o vizita de studiu in Portugalia, la universitatea ISCTE Lisabona.

Între 2014-2016 a fost prodecan al Bucharest Business School, responsabil de programul MBA Romano-Canadian, iar începând cu 2016 este decanul respectivei facultăți, care reunește 3 programe de MBA cu dubla diploma (MBA Romano-Canadian, MBA Romano-Francez INDE si MBA Romano-German) şi programe de executive educațiune (de ex. Arabesque Business School).

Este membru activ în JCI (Junior Chamber International) şi FNTM (Fundația Națională a Tinerilor Manageri), participând la diferite proiecte de anvergură națională şi internațională, mai ales în domeniul promovării antreprenoriatului.

Oferă consultanță de strategie de marketing, în special pentru antreprenorii români care vor să își dezvolte şi să își internaționalizeze afacerile.

Este acţionar și membru în Consiliul de Administrație al companiei de brokeraj de asigurări MIB (Millenium Insurance Broker) SA, aflată în top 10 în domeniul respectiv.

Are o familie frumoasă (o soție şi doi băieți), care îl motivează să continue diferitele proiecte în care este implicat.

Cristian Marinas

prof. univ. dr.

Modulul 5.
Managementul resurselor umane

Cristian Marinaș este conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Management și începând cu anul 2004 coordonează programul de masterat Managementul Resurselor Umane (MASTER_MRU) din cadrul Academiei de Studii Economice din București. De asemenea, Cristian MAINAȘ este director al programelor studii postuniversitare: Managementul resurselor umane, Consultanță și dezvoltarea carierei și Formarea resurselor umane.

Experiența sa profesională în resurse umane reunește atât activitatea didactică, cât și pe cea practică, în calitate de consultant și trainer pentru numeroase organizații. Cristian MARINAȘ este certificat în utilizarea instrumentelor HOGAN (HPI, MVPI & HDS) și Human Synergistics (LSI1, LSI2, GSI & OCI). De-a lungul timpului a fost membru sau coordonator al mai multor proiecte de cercetare științifică și/sau cu finanțare europeană. Consultanța în domeniul finanțărilor europene este un alt domeniu de expertiză al lui Cristian MARINAȘ. În perioada mai 2014- octombrie 2015 a coordonat proiectul Practică în domeniul resurselor umane pentru studenți – PREUS, finanțat din Fondul Social European, proiect care a fost desemnat, în cadrul Galei Bune Practici în HR, cel mai bun proiect de practică în domeniul resurselor umane. Cristian MARINAȘ a publicat 16 cărți și peste 55 de articole de specialitate.

Alecxandrina Deaconu

prof. univ. dr.

Modulul 5.
Managementul resurselor umane

Alecxandrina Deaconu a urmat programe de specializare si a efectuat documentari in management si resurse umane, in management public, management strategic si comportament organizational in Franta, la Universite de Lille (DESS-CAAE), Universite d’Orléans, Universite de Grenoble, CNAM – Paris, in Spania, la Universitatea Carlos III Madrid, in Portugalia la Universitatea din Porto si in Beligia la Universitatea Leuven.

Preda in programe postuniversitare, in diverse domenii ale managementului, in tara si in strainatate. A participat ca profesor invitat in cadrul programului DESS, la Facultatea de Drept, Universitatea din Hanoi, Vietnam.

A publicat, singura sau in colaborare, 13 carti, peste 30 articole si studii publicate in reviste de specialitate inscrise in baze de date nationale si internationale si a participat la numeroase manifestari stiintifice nationale si internationale. In 2007, a obtinut premiul AGER pentru cartea Managementul resurselor umane, aparuta in Editura Economica, in calitate de coautor.

Despre participanti:

Dacă îți desfășori activitatea într-unul dintre judetele din regiunea Vest
(Arad, Caras Severin, Hunedoara, Timis) si:

info

lucrezi in cadrul unei firme/companii care isi desfasoara activitatea intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv corelate cu domeniile de specializare inteligenta din Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020, consulta lista codurilor CAEN aici

info

sau

ocupi o pozitie de management (manager general, director general, manager executiv,director executiv, director adjunct, manager departament, manager proiect, manager linie etc.) sau sa lucreze in departamentul de resurse umane

info

sau

esti antreprenor (persoana care isi gestioneaza propria afacere, in cadrul careia are doua calitati: asociat si administrator).

Te poți înscrie
la cursurile noastre aici

Documente necesare pentru înscriere

Document Descarca Incarca
Maxim 2Mb (pdf/doc/docx)
1 Formular înregistrare grup țintă
2 Declaratie privind apartenenta la grupul tinta
3 Copie CI/BI/pasaport valabil – de unde să reiasă faptul că domiciliul/ reședință se află într-unul din județele regiunii vizate - copie conform cu originalul;
4 Certificat de casatorie ( in cazul in care numele de pe actul de studii difera de CI)
5 Adeverinta eliberata de intreprinderea angajatoare in care sunt mentionate cel putin urmatoarele:
  • persoana este incadrata cu CIM (norma intreaga/partiala)
  • locul de munca este ocupat in Regiunea de dezvoltare Vest
  • persoana ocupa o pozitie in departamentul de resurse umane cu precizarea postului ocupat conform organigramei/schemei de organizare a intreprinderii
  • persoana isi desfoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu unul dintre domeniile de specializre inteligenta conform SNCDI.
6 Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări
7 Declarație pe propria răspundere privind participarea la cursurile de formare
8 Consimțământului privind utilizarea datelor cu caracter personal

Atentie! Va rugam incarcati toate cele 8 documente din tabel!


Te poți înscrie si aici